Sociální služby

 • APLA Praha, střední Čechy, o.s. - Asociace pomáhající lidem s autismem

  Jsme Asociace pomáhající lidem s autismem. Poskytujeme diagnostické, psychologické, psychiatrické, sociální a vzdělávací služby. Podporujeme systematickou a komplexní odbornou pomoc lidem s poruchami autistického spektra a spoluvytváříme podmínky pro všestrannou a konkrétní podporu jejich rodin. Poskytujeme odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci pro děti i dospělé, odlehčovací služby, osobní asistenci a ranou péči formou ambulantní a terénní služby. Realizujeme programy podporovaného zaměstnání a poskytujeme služby chráněného bydlení. Provozujeme domov se zvláštním režimem pro osoby se souběhem autismu a problémového chování, respitní (odlehčovací) pobytové centrum a denní integrační centrum pro děti. Pravidelně pořádáme rekondiční letní a zimní pobyty pro děti i dospělé s poruchami autistického spektra. Organizujeme osvětové akce, kterými se snažíme zvýšit povědomí občanů o problematice autismu.

  Naše kontaktní údaje:

  Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, střední Čechy, o.s. Brunnerova 1011/3 (sídlo, služby rané péče), 163 00 Praha 17 - Řepy

  Telefon: +420 284 684 959
  Mobil: +420 606 729 672
  E-mail: apla@apla.cz
  Web: www.praha.apla.cz
  Pracovní doba středisek: Po - Pá 9:00 - 17:00 - pobytové služby nepřetržitý provoz
  Pracovní doba rané péče terénní: Po - Pá 9:00 - 17:00
  Pracovní doba odborného sociálního poradenství: Po - Pá 8:00 - 14:00

 • Centrum poradenských služeb Poděbrady

  Poskytujeme širokou škálu odborných poradenských služeb. Nabízíme pro všechny občany Poděbrad a okolí, kteří se ocitli v nepříznivé či složité životní situaci, bezplatné sociální a právní poradentsví. Poskytujeme pomoc při řešení problémů spojených s financemi a dluhy, s bydlením, vztahy v rodině, hledáním zaměstnání atd. Pro zájemce zajišťujeme službu duchovních, která umožňuje nejen klienta vyyslechnout, ale také nabízí orinetaci v základní probematice náboženských hnutí a sekt. Pro rodiny s dětmi nabízíme bezplatné ambulantní psychologické poradenství a individuální či rodinnou terapii.

  Naše kontaktní údaje:

  Náměstí T.G.M. 1130/18, 290 01 Poděbrady, 4. patro

  Telefon: +420 325 626 352
  Pracovni doba: Po-Út 8:00-12:00, 13:00-17:00, St-Čt 8:00-12:00, 13:00-19:00, Pá 8:00-12:00, 13:00-16:00

 • Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. (dříve Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.)

  Je nezisková organizace s celorepublikovou působností, která poskytuje komplex profesionálních sociálních, poradenských, vzdělávacích a informačních služeb pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením a dospělé se sluchovým postižením od roku 1990. Přispívá k rozvoji péče o sluchově postižené děti, pomáhá dětem a jejich rodičům překonávat následky sluchového postižení a usiluje o integraci sluchově postižených do společnosti.

  Naše kontaktní údaje:

  Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s., Hábova 1571, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

  Telefon: +420 235 517 313
  E-mail: frpsp@frpsp.cz
  Pracovni doba: Dle provozní doby jednotlivých pracovišť.
  Web: www.frpsp.cz
  Poskytované služby: Tamtam raná péče Praha a Olomouc Tamtam Aktivační centra pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením Praha, Liberec, Ostrava a Pardubice Tamtam Informační centrum Tamtam Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké Další specializované poradny - logopedická, psychologická, pedagogicko-psychologická Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené, s.r.o. Týdenní pobytové akce pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením Kulturně osvětové akce, vzdělávací programy, konference

 • Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

  „Domov je doma“. Pomáháme občanům v tíživé situaci vést soběstačný a důstojný život tak, aby mohli co nejdéle setrvávat ve svém domácím prostředí. Tuto myšlenku nám umožňuje naplňovat propojení komplexu sociálních služeb a služeb domácí zdravotní péče. Zajišťujeme pečovatelskou službu, osobní asistenci, denní stacionář a odlehčovací službu. Tyto sociální služby mohou být doplněny o domácí zdravotní péči - pomoc při poúrazových stavech, po propuštění z nemocnice, ošetření ran, odběry biologického materiálu. Pomáháme s péčí o umírající v domácím prostředí (hospicová péče). Půjčujeme kompenzační a rehabilitační pomůcky, poskytujeme základní sociální poradenství. Pomůžeme Vám s úklidem domácnosti, s nákupy. Doprovodíme Vás k lékaři nebo na úřad, dovezeme Vám oběd. Můžeme Vám pomoci s koupáním nebo mytím na lůžku, praním a žehlením prádla. Pokud jste osamělí, můžete část dne strávit v našem denním stacionáři společně se svými vrstevníky. Pokud se o Vás stará blízký člen rodiny, který si potřebuje odpočinout nebo něco zařídit, můžete využít naši odlehčovací službu u Vás doma. Můžeme Vás také na několik dní ubytovat v našem zařízení v Sánech, kde pro Vás zajistíme podmínky, na které jste zvyklí z domova. Naše společnost také zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí ve smyslu doprovázení pěstounských rodin při naplňování jejich práv a povinností.

  Naše kontaktní údaje:

  Mírová 1217, 290 01 Poděbrady

  Telefon: +420 325 626 086
  Mobil: +420 775 760 687
  E-mail: chromeckova@centrum-podebrady.info
  Pracovni doba: Po - Pá 7:00 -15:30
  Web: www.centrum-podebrady.info
  Středisko Městec Králové Pečovatelská služba, denní stacionář, odlehčovací služby, osobní asistence, bezplatná domácí zdravotní péče. Vedoucí střediska: Bc. Irena Homolová Tel.: 325 643 640, mobil: 775 760 688 e-mail: homolova@centrum-podebrady.info Středisko Sány Denní stacionář, odlehčovací služba
 • Diakonie ČCE Středisko v Libici nad Cidlinou

  Jsme církevní nestátní nezisková organizace. Poskytujeme sociální, zdravotní, aktivizační a pastorační služby seniorům a lidem s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Naším posláním je vytvářet podmínky domácího prostředí, pomoc v sebeobsluze tak, aby senioři a lidé s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence mohli dál žít důstojným způsobem života. Pomáháme tím i rodinným příslušníkům, aby měli více prostoru na odpočinek, uchování pracovního poměru a nedošlo u nich k sociální izolovanosti. Ze sociálních služeb mohou klienti využít domov se zvláštním režimem, domov pro seniory a návazné služby. Domov se zvláštním režimem je pobytová služba, kterou poskytujeme v obcích Pátek a Opolany. Domov pro seniory je pobytová služba v obci Libice nad Cidlinou. Návazné služby zajišťujeme: praní, žehlení a mandlování prádla. Dále půjčujeme kompenzační pomůcky (invalidní vozíky, polohovací lůžka apod.). Ve středisku je možné si objednat také obědy. Naší snahou je pomáhat a sloužit druhým, čímž se snažíme naplňovat základní význam slova „DIAKONIE“. U nás se budete cítit jako doma.

  Naše kontaktní údaje:

  Husova 2, 289 07 Libice nad Cidlinou

  Telefon: +420 325 637 304
  Mobil: socialka@libice.diakoniecce.cz
  Pracovni doba: Po - Pá 7:00 - 15:30 je přítomna sociální pracovnice, u které získáte další informace o našich službách
  Pracovní doba domovů při Vašem pobytu: nepřetržitě

 • Handicap centrum Srdce, o.p.s. - Chráněné bydlení

  Pomáháme lidem s mentálním, tělesným, smyslovým a zdravotním postižením zvládnout kvalitní život. Našich služeb využívají lidé z Poděbrad a širokého okolí. Nabízíme komplexní systém péče pro lidi se zdravotním postižením. Poskytujeme naplnění volného času, zaměstnání a bydlení. Můžete využít denní a týdenní stacionář, sociálně terapeutickou dílnu a podporované bydlení. Snažíme se, aby lidé s handicapem zvládli běžný život. Součástí každodenních aktivit denního a týdenního stacionáře jsou domácí a ruční práce, ale také nácvik čtení a psaní a volnočasové aktivity. Chráněné zaměstnání v řemeslné manufaktuře dává možnost plnohodnotného života v kolektivu, kde se každý podle svých možností podílí na výrobě finálních výrobků. Zázemí pro svůj soukromý život mohou lidé s handicapem získat díky službě podporovaného bydlení a nově i ve službě chráněného bydlení. Klientům je k dispozici asistent, který jim pomůže zvládnout běžné úkony všedního dne. Díky podporovanému a chráněnému bydlení mohou lidé s handicapem žít v přirozeném domácím prostředí.

  Naše kontaktní údaje:

  Dr. Horákové 39, 290 01 Poděbrady


 • Handicap centrum Srdce, o.p.s. - Podpora samostatného bydlení

  Pomáháme lidem s mentálním, tělesným, smyslovým a zdravotním postižením zvládnout kvalitní život. Našich služeb využívají lidé z Poděbrad a širokého okolí. Nabízíme komplexní systém péče pro lidi se zdravotním postižením. Poskytujeme naplnění volného času, zaměstnání a bydlení. Můžete využít denní a týdenní stacionář, sociálně terapeutickou dílnu a podporované bydlení. Snažíme se, aby lidé s handicapem zvládli běžný život. Součástí každodenních aktivit denního a týdenního stacionáře jsou domácí a ruční práce, ale také nácvik čtení a psaní a volnočasové aktivity. Chráněné zaměstnání v řemeslné manufaktuře dává možnost plnohodnotného života v kolektivu, kde se každý podle svých možností podílí na výrobě finálních výrobků. Zázemí pro svůj soukromý život mohou lidé s handicapem získat díky službě podporovaného bydlení a nově i ve službě chráněného bydlení. Klientům je k dispozici asistent, který jim pomůže zvládnout běžné úkony všedního dne. Díky podporovanému a chráněnému bydlení mohou lidé s handicapem žít v přirozeném domácím prostředí.

  Naše kontaktní údaje:

  U Zimního stadionu 762, 290 01 Poděbrady


 • Handicap centrum Srdce, o.p.s. - Sídlo organizace, denní stacionář, sociálně terapeutická dílna

  Pomáháme lidem s mentálním, tělesným, smyslovým a zdravotním postižením zvládnout kvalitní život. Našich služeb využívají lidé z Poděbrad a širokého okolí. Nabízíme komplexní systém péče pro lidi se zdravotním postižením. Poskytujeme naplnění volného času, zaměstnání a bydlení. Můžete využít denní a týdenní stacionář, sociálně terapeutickou dílnu a podporované bydlení. Snažíme se, aby lidé s handicapem zvládli běžný život. Součástí každodenních aktivit denního a týdenního stacionáře jsou domácí a ruční práce, ale také nácvik čtení a psaní a volnočasové aktivity. Chráněné zaměstnání v řemeslné manufaktuře dává možnost plnohodnotného života v kolektivu, kde se každý podle svých možností podílí na výrobě finálních výrobků. Zázemí pro svůj soukromý život mohou lidé s handicapem získat díky službě podporovaného bydlení a nově i ve službě chráněného bydlení. Klientům je k dispozici asistent, který jim pomůže zvládnout běžné úkony všedního dne. Díky podporovanému a chráněnému bydlení mohou lidé s handicapem žít v přirozeném domácím prostředí.

  Naše kontaktní údaje:

  Ostende 88, 290 01 Poděbrady

  Telefon: +420 325 613 362
  E-mail: kancelar@hcsrdce.cz, dilna@hcsrdce.cz
  Pracovni doba: Po - Pá 7:00 - 15:30

 • Handicap centrum Srdce, o.p.s. - Týdenní stacionář

  Pomáháme lidem s mentálním, tělesným, smyslovým a zdravotním postižením zvládnout kvalitní život. Našich služeb využívají lidé z Poděbrad a širokého okolí. Nabízíme komplexní systém péče pro lidi se zdravotním postižením. Poskytujeme naplnění volného času, zaměstnání a bydlení. Můžete využít denní a týdenní stacionář, sociálně terapeutickou dílnu a podporované bydlení. Snažíme se, aby lidé s handicapem zvládli běžný život. Součástí každodenních aktivit denního a týdenního stacionáře jsou domácí a ruční práce, ale také nácvik čtení a psaní a volnočasové aktivity. Chráněné zaměstnání v řemeslné manufaktuře dává možnost plnohodnotného života v kolektivu, kde se každý podle svých možností podílí na výrobě finálních výrobků. Zázemí pro svůj soukromý život mohou lidé s handicapem získat díky službě podporovaného bydlení a nově i ve službě chráněného bydlení. Klientům je k dispozici asistent, který jim pomůže zvládnout běžné úkony všedního dne. Díky podporovanému a chráněnému bydlení mohou lidé s handicapem žít v přirozeném domácím prostředí.

  Naše kontaktní údaje:

  Chotěšice 75, 289 01 Dymokury

  Telefon: +420 325 642 027
  E-mail: chotesice@hcsrdce.cz
  Pracovni doba: nepřetržitě od pondělí 7:00 do pátku 13:00

 • Luxor Poděbrady poskytovatel sociálních služeb - Domov pro seniory

  Naším posláním je zajistit důstojný život, podporu a pomoc seniorům se sníženou soběstačností. Vytváříme podmínky, které se blíží běžnému způsobu života jejich vrstevníků. Zároveň umožňujeme klientům, aby zůstali součástí místního společenství. Domov pro seniory poskytuje služby seniorům, kteří potřebují v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, omezení soběstačnosti a obtížné sociální situace celodenní podporu, pomoc nebo celodenní péči.

  Naše kontaktní údaje:

  Tyršova 678/21, 290 01 Poděbrady III

  Telefon: +420 325 612 603-4, +420 325 531 090
  E-mail: luxor@dd-pdy.cz
  Web: www.dd-pdy.cz

 • Luxor Poděbrady poskytovatel sociálních služeb - Komunitní centrum

  Posláním KOMUNITNÍHO CENTRA PODĚBRADY je překonávání bariér v nás i okolo nás a tím umožnit klientům, kteří, vzhledem ke své snížené soběstačnosti, nemohou vykonávat některou z obyčejných každodenních činností, život v jejich domácím prostředí. V rámci Komunitního centra Luxor poskytujeme ambulantně 2 registrované služby - sociální rehabilitaci a odborné sociální poradenství.

  Naše kontaktní údaje:

  Tyršova 678/21, 290 01 Poděbrady III

  Telefon: +420 325 512 670
  E-mail: hrochova@dd-pdy.cz
  E-mail: masindova@dd-pdy.cz
  Pracovní doba odborného sociálního poradenství, sociální rehabilitace: Po - Pá 8:00 - 15:30

 • Městská nemocnice Městec Králové a.s.

  Poskytujeme akutní péči v oborech - vnitřní lékařství, chirurgie, včetně akutní intenzivní a resuscitační péče, a pobytová služba v zařízení ústavní péče. Klienty pobytových sociálních služeb jsou osoby, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči našeho zdravotnického zařízení, ale nejsou schopny se obejít bez pomoci druhé osoby, proto nemohou být propuštěny z nemocnice do doby, než je jim zajištěno poskytování návazných pobytových sociálních služeb. Nabízíme ubytování, stravování, pomoc při osobní hygieně a při zvládání běžných úkonů. Dále zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, sociálně terapeutickou a aktivizační činnost. Pomáháme při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí.

  Naše kontaktní údaje:

  Prezidenta Beneše 343, 289 03 Městec Králové

  Telefon: +420 325 633 137
  Mobil: +420 724 865 495
  E-mail: rosulkova@nemmk.cz
  Web: www.nemmk.cz

 • Pečovatelská služba Městec Králové, s. r. o.

  Pečovatelská služba Městec Králové, s.r.o. je projektem Městské nemocnice Městec Králové a.s. Původně jsme nabízeli především hospicovou péči. Naše služby jsme rozšířili o pečovatelské služby, odlehčovací služby a osobní asistenci. Našimi klienty jsou osoby se sníženou soběstačností, osoby s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, se zdravotním a tělesným postižením. Pečovatelské služby kombinujeme s terénní službou. Do domácnosti tak dojíždí i zdravotní personál, který pracuje zároveň v nemocnici MNMK a.s., se kterou úzce spolupracujeme. Klienti nejvíce využívají dovoz oběda, úklid domácnosti a nákupy do domu. Osobám po akutních stavech a chronicky nemocným nabízíme k zapůjčení širokou škálu kompenzačních, rehabilitačních a terapeutických pomůcek. Současně nabízíme poradenství a zaškolení, jak pomůcky používat. Součástí našich služeb je i dovoz pomůcek do domácnosti. Službu především nabízíme klientům z okolí Městce Králové.

  Naše kontaktní údaje:

  Prezidenta Beneše 343, 289 03 Městec Králové

  E-mail: psmk@nemmk.cz
  Mobil: +420 725 252 302 - objednání obědů, informace ohledně služeb
  Mobil: +420 724 981 672 - půjčovna pomůcek
  Mobil: +420 725 754 067 - domácí péče
  Mobil: +420 724 865 495 - sociální pracovnice

 • Raná péče EDA, o.p.s.

  Poskytujeme odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým či jiným postižením nebo ohrožením vývoje v raném věku. Snažíme se umožnit rodičům vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí a podpořit vývoj dítěte tak, aby dokázalo plně využít všechny své možnosti, schopnosti a nadání. Poskytujeme terénní i ambulantní konzultace. Zajišťujeme doprovod klienta a konzultace na úřadech a u odborných lékařů. Půjčujeme hračky, pomůcky a literaturu. Pomáháme při výběru předškolního zařízení. Umožňujeme setkávání rodičů. Vydáváme elektronický zpravodaj a časopis Raná péče. Organizujeme semináře pro rodiče a odborníky.

  Naše kontaktní údaje:

  Trojická 2/387, 128 00 Praha 2

  Telefon: +420 224 826 860
  Mobil: +420 724 400 820
  E-mail: praha@ranapece.eu
  Web: www.ranapece.eu
  Pracovní doba (ambulantní): Po - Pá 8:00 - 16:00
  Pracovní doba (terénní): Po - Pá 7:00 - 19:00

 • Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České Republice, o. s. Městská organizace SPMP ČR Poděbrady

  Městská organizace Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, o.s. vznikla v Poděbradech z iniciativy rodičů dětí a mladých lidí s mentálním postižením. Dnes, po čtrnácti letech činnosti, je organizací, která sdružuje bezmála 70 lidí, kde vedle osob s handicapem a jejich rodinných příslušníků jsou také sponzoři, příznivci a odborníci. Zaměření činnosti organizace bylo rozšířeno i na osoby s tělesným, smyslovým a duševním postižením. Naše organizace je velice úzce spjata se zařízením Handicap centrum Srdce, o.p.s. Ve spolupráci s touto organizací pravidelně pořádáme rekreační a rehabilitační pobyty v tuzemsku i zahraničí, poznávací výlety, společenská setkání a mnoho dalších volnočasových aktivit. Dále informujeme naše členy o novinkách v oblasti legislativy a pořádáme i přednášky odborníků na témata, která naše členy nejvíce zajímají. Základním cílem poděbradské organizace SPMP je úsilí o trvalé zkvalitňování podmínek života lidí s postižením, poskytování pomoci jejich rodinám a úsilí o jejich rovnoprávné postavení ve společnosti. Zastřešující republiková organizace Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, o.s. má více jak třicetiletou tradici a sdružuje přes 8 500 členů.

  Naše kontaktní údaje:

  Ostende 88, 290 01 Poděbrady

  Telefon: +420 325 613 362
  E-mail: kancelar@hcsrdce.cz
  Web: www.hcsrdce.cz

 • Společnost pro ranou péči, o. s.

  Poskytujeme odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám s dětmi se zrakovým či jiným postižením. Snažíme se předcházet postižení a eliminovat nebo zmírnit jeho důsledky. Přímou péči zajišťujeme především formou terénních služeb v domácím prostředí, které jsou doplněny službami ambulantními. Také umožňujeme setkávání rodičů, organizujeme semináře pro rodiče a vícedenní akce pro celé rodiny. Distribuujeme informační brožury, sdílíme informace na internetu. Vydáváme časopis V kostce.

  Naše kontaktní údaje:

  Klimentská 2, 110 00 Praha 1

  Telefon: +420 224 826 858
  E-mail: centrum@ranapece.cz
  Pracovni doba: Po 8:00 - 12:00 Ostatní dny dle telefonické domluvy.

 • TyfloCentrum Praha, o. p. s.

  Jsme specializované centrum služeb pro nevidomé a slabozraké občany. Působíme na území hl. m. Prahy a ve Středočeském kraji v Mladé Boleslavi. Pomáháme těžce zrakově postiženým lidem, aby se plně integrovali do společnosti. Poskytujeme příležitosti vedoucí k jejich osobnímu rozvoji a seberealizaci. Vytváříme podmínky pro integraci, která minimalizuje psychologické, zdravotní, sociální a ekonomické důsledky zrakového postižení. Služby poskytujeme ambulantně nebo v terénu. Ze sociálních služeb se zabýváme odborným sociálním poradenstvím, průvodcovskými a předčitatelskými službami, sociálně aktivizačními službami pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Součástí naší práce je služba prvního kontaktu pro těžce zrakově postižené občany a jejich vyhledávání. Dále pomoc při odstraňování architektonických bariér, poradenství při výběru kompenzačních pomůcek. Nabízíme volnočasové a vzdělávací aktivity a sociální rehabilitaci.

  Naše kontaktní údaje:

  Krakovská 21, 110 00 Praha 1

  Telefon: +420 221 462 492
  E-mail: praha@tyflocentrum.cz
  Pracovni doba: Po - Pá 9:00 - 11:30

 • Volno, občanské sdružení, z.s. pro pomoc rodinám dětí s postižením

  Občanské sdružení VOLNO pomáhá rodinám pečujícím o děti a mladé dospělé s autismem, mentálním a kombinovaným postižením. V Kolíně provozuje Středisko respitní péče VOLNO. V něm jsou poskytovány registrované sociální služby dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Služby poskytované ve Středisku: odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství.
  Služby jsou poskytovány v terénní a ambulantní formě, odlehčovací služba je poskytována navíc i v pobytové formě. Mapujeme přání a potřeby, možnosti a omezení uživatele. Stanovujeme společně s uživatelem individuální cíle služby a kritéria pro jejich dosažení. Také si užijeme spoustu zábavy při volnočasových aktivitách. Pracujeme různými metodami práce individuálně nebo skupinově, využíváme strukturovaného učení, behaviorální přístup, konkrétní učení apod. Pro komunikaci s uživateli využíváme alternativní komunikaci. Nedílnou součástí našich služeb je fyzioterapie a integrace bazální stimulace do péče a podpory uživatelů.

  Naše kontaktní údaje:

  Rimavské Soboty 923, 280 02 Kolín 2

  Telefon: +420 321 622 331
  Mobil: +420 605 936 699
  E-mail: volno@email.cz
  Pracovni doba: Po 7:30 - 17:00, Út 7:30 - 16:00, St 7:30 - 16:00, Čt 7:30 - 17:00, Pá 7:30 - 16:00
  Web: www.volno-os.cz

 • Zvoneček Bylany poskytovatel sociálních služeb

  Podporujeme život v přirozeném prostředí tak, aby se co nejvíce přiblížil běžnému způsobu života. Našimi klienty jsou lidé se sníženými rozumovými schopnostmi, nižší soběstačností z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc. Podporujeme co největší možnou integraci do společnosti. Ze sociálních služeb poskytujeme domov pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionář, týdenní stacionář, chráněné bydlení a odlehčovací službu. Domov pro osoby se zdravotním postižením je služba, kterou poskytujeme celoročně, včetně víkendu. Denní program se odvíjí z individuálních plánů klientů. Denní stacionář je služba, kterou poskytujeme denně, kromě víkendů. Našim klientům nabízíme celodenní stravování, dovoz služebním autem do školy, ze školy a k lékaři. Poskytujeme pomoc při zvládání běžných úkonů. Týdenní stacionář je pobytová služba formou tréninkových bytů. Klienti mohou využít možnost stravování, prádelny, také odvoz k lékaři a do školy. Nabízíme společenské a kulturní vyžití a terapeutické a rehabilitační činnosti. Chráněné bydlení je forma skupinového nebo individuálního bydlení s podporou asistenta. Odlehčovací služba umožňuje pečující osobě o osobu se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení nezbytný odpočinek.

  Naše kontaktní údaje:

  Pod Malým vrchem 1378, 282 01 Český Brod

  Telefon: +420 321 671 001
  Mobil: +420 604 232 489
  E-mail: zvonecekbylany@seznam.cz
  Pracovni doba: Po - Pá 7:00 - 19:00
  Web: www.zvonecekbylany.cz

Návazné služby

 • CENTRUM PRO VŠECHNY, občanské sdružení

  Naše sdružení je dobrovolné, nepolitické, neziskové, zájmové občanské sdružení. Již 7 let pracuje zejména na dobrovolnické bázi, ale zároveň díky podpoře ÚP Nymburk má sdružení několik zaměstnankyň a díky dalším dotacím pracují pro sdružení i další odborní lektoři. Naše sdružení není zaměřené svou činností jen na jednu skupinu, ale připravujeme akce jak pro děti s postižením, tak i bez postižení, jak pro malé, tak velké. Prostě pro všechny. Připravujeme volnočasové a integrační aktivity, a to nejen v Nymburce. Můžete s námi o Artíkově dnu celý den výtvarničit na naší provozovně v MSS Tortuga či vyjet na výlet v projektu Integrace je In za kulturou či sportem. Můžete s námi prožít Víkend naplno na horách a v létě „cestovat po celém světě“ na letním Táboře v Jizbicích. Ti nejmenší chodí s maminkami k nám na Cvičeníčko a do Herny, ti trošku starší na Výtvarku. Pro pracující maminky, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, jsme otevřeli alternativní formu MŠ - Volnočasový klub Šikulka. Můžete zavítat i na hřiště, a pokud máte rádi zábavu, nenechte si ujít Párty aneb Miniden otevřených dveří. S koncem a začátkem roku pořádáme Dětský den a Den otevřených dveří a rádi spoluorganizujeme další jiné oslavy

  Naše kontaktní údaje:

  Jizbice 32, 288 02 Nymburk

  Mobil: +420 606 846 048
  E-mail: centrumprovsechny@seznam.cz
  Pracovni doba: Září - červen: denně 7:00 - 16:00, prázdniny omezený provoz.
  Web: www.centrumprovsechny.cz
  Místo akcí: Kolínská 282, 288 02 Nymburk

 • Český červený kříž – místní organizace Poděbrady Spolek pro zdravý životní styl v Poděbradech

  Jsme skupina registrovaná u oblastního spolku ČČK Nymburk. Naším posláním je předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví a úctu k lidské bytosti. Nečiníme žádné národnostní, rasové, náboženské, třídní ani politické rozdíly. Jsme nezávislí a základem naší činnosti je dobrovolná služba členů, která je zaměřena na poskytování pomoci bez očekávání zisku. Naše služby jsou určeny především pro obyvatele Poděbrad a jejich přilehlých obcí. Poskytujeme předlékařskou první pomoc na akcích města a na sportovních akcích, organizujeme školení první pomoci pro členy ČČK, ale i pro neregistrované, dále soutěže v poskytování první pomoci na veřejnosti za běžného denního provozu, testy fyzické zdatnosti pro všechny věkové kategorie veřejnosti apod. Naším cílem je vychovat členy schopné odborně i fyzicky poskytnout základní předlékařskou první pomoc. Odbornou způsobilost členů zajišťujeme formou doškolování u OS ČČK Nymburk a odbornými přednáškami lékařů a lékárníků. Fyzickou průpravu udržujeme jednodenními a třídenními výlety spojenými se cvičením první pomoci. Pomáháme městu při začleňování dvou barmských rodin do společnosti. To představuje zajistit základní životní potřeby všem členům rodiny, naučit je žít v odlišných podmínkách a pomáhat jim překonávat vzniklé překážky.

  Mobil: +420 774 506 620, +420 722 197 287
  E-mail: eva.karnikova@gmail.com
  Pracovni doba: Každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci 13:00 - 16:00 jsou setkání v 1. patře budovy "Pentagon" - Náměstí T.G.M. 1130, 290 01 Poděbrady

 • Český červený kříž – oblastní spolek Poděbrady

  Jsme humanitární organizace. Působíme v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naším posláním je předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví a úctu k lidské bytosti, podporovat mír mezi národy. Nečiníme žádné národnostní, rasové, náboženské, třídní ani politické rozdíly. Jsme nezávislí, základem činnosti je dobrovolná služba členů, která je zaměřena na poskytování pomoci bez očekávání zisku. Základními principy Červeného kříže jsou humanita, nestrannost, neutralita, dobrovolná služba, jednota a světovost. Poskytujeme poradenskou činnost v oblasti problematiky sociálně patologických jevů, osobní asistenci pro zdravotně postižené, doučování žáků, měření krevního tlaku, výuku první pomoci a zajišťování zdravotnického dozoru. Organizujeme rekvalifikační kurzy pro pedagogické pracovníky a pracovníky v sociální oblasti. Dále organizujeme dárcovství krve s následným oceňováním. Umožňujeme dětem rekondiční pobyty v Čechách i v zahraničí.

  Naše kontaktní údaje:

  Náměstí T.G.M. 1130/111, 290 01 Poděbrady

  Mobil: +420 736 772 278
  E-mail: nymburk@cervenykriz.eu
  Web: www.ccknymburk.org

 • Klub Parkinson

  Klub Parkinson

  Naše kontaktní údaje:

  Dvořákova 613, 289 03 Městec Králové

  Mobil: +420 604 892 324
  E-mail: dankovad@centrum.cz

 • Odbor sociální péče a živnostenský úřad Městského úřadu Poděbrady

  Naším úkolem je poskytovat občanům a rodinám s dětmi sociální poradenství a pomoc. Zajišťujeme sociálně právní ochranu dětí a vykonáváme prevenci v oblasti sociálně patologických jevů. Nabízíme poradenství a pomoc také seniorům, zdravotně postiženým, národnostním menšinám a osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.

  Naše kontaktní údaje:

  Oddělení sociální péče Náměstí T.G.M. 1130 (6. patro) 290 01 Poděbrady

  E-mail: socialni@mesto-podebrady.cz
  Vedoucí odboru sociální péče a živnostenský úřad: + 420 325 600 450
  Vedoucí oddělení sociální péče : + 420 325 600 460
  Sociálně právní ochrana dětí : + 420 325 600 460, 461, 462, 466, 467, 469
  Kurátor pro děti a mládež : + 420 325 600 462, 465
  Náhradní rodinná péče: + 420 325 600 467
  Sociální práce na obci, KPSS: + 420 325 600 456

 • Praktická škola Chotěšice, o.p.s.

  Společně s Handicap centrem Srdce, o.p.s. tvoříme ucelený komplex péče o studenty s mentálním postižením. Po dokončení základní školní docházky nabízíme jednoletý obor praktické školy. Našimi klienty jsou studenti ve věku 15-26 let s mentálním postižením a s poruchou autistického spektra. Studium na naší škole je bezplatné. Žáci jsou v pondělí sváženi a v pátek rozváženi našimi mikrobusy. Do praktické školy je možná i denní docházka od 8:00 do 15:00 po dohodě se žákem a rodiči. Praktická škola doplňuje a rozšiřuje žákům teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní docházky. Výuka v praktické škole je zajištěna profesionálními pedagogy s vysokoškolským vzděláním ve speciální pedagogice. Uskutečňujeme i praktická cvičení v oborech zahradník, kuchař, dílenský pracovník a textilní pracovník. Obory průběžně aktualizujeme dle potřeb volného nebo chráněného trhu práce. Máme 100% úspěšnost v umisťování absolventů do práce. Škola je vybavena nejmodernějšími didaktickými pomůckami pro teoretickou i praktickou výuku. Po výuce mají studenti připraven bohatý volnočasový program. Mimo sportovní kroužky je pro zájemce otevřena keramická a truhlářská dílna. V rámci týdenního stacionáře zajišťujeme 5x denně stravu a kvalitní ubytování. Cílem vzdělávání v praktické škole jednoleté je především zvýšení kvality života absolventů, kterým se v rámci jejich individuálních schopností nabízí možnost uplatnit se přiměřeným výkonem v chráněných pracovištích. Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce.

  Naše kontaktní údaje:

  Chotěšice 75, 289 01 Dymokury

  Mobil: +420 602 291 292
  E-mail: markova@hcsrdce.cz
  Web: www.hcsrdce.cz

 • Speciální Základní škola Poděbrady

  Našimi žáky jsou děti, kterým z různých důvodů nevyhovuje docházka na běžné ZŠ. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku a způsobu vzdělávání. Poskytujeme základní a speciální vzdělávání či základy vzdělání formou různých vzdělávacích programů v bezbariérovém prostředí. Chceme, aby děti aktivně a tvůrčím způsobem strávily školní i volný čas. Dětem se věnuje pedagogický sbor se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky. Menší počet dětí ve třídách dává možnost individuální péče pro děti, které to potřebují. Dále nabízíme logopedickou péči, zdravotní tělesnou a rehabilitační výchovu, bohatou mimoškolní činnost a rehabilitační pobyty v přírodě. Od září 2013 je součástí školy v rámci projektu EU OPVK Speciální pedagogické centrum. Speciální pedagogové a psycholožka poskytují diagnostické a poradenské služby dětem s handicapem ve věku 3-18 let. Součástí projektu OPVK je i denní stacionář včasné péče pro děti se zdravotním oslabením.

  Naše kontaktní údaje:

  U Bažantnice 154, 290 01 Poděbrady

  Telefon: +420 325 517 930
  Mobil: +420 606 226 459
  E-mail: podebrady@spec-skola.cz
  Web: www.spec-skola.cz

 • Svaz diabetiků ČR – Územní organizace Poděbrady

  Jsme humanitární občanské sdružení diabetiků a jejich příznivců. V Poděbradech působíme více jak 20 let. Naším posláním je pomáhat diabetikům žít se svou nemocí. Snažíme se i o osvětu prevence cukrovky mezi občany formou Pochodů proti diabetu. Naši činnost soustřeďujeme do třech oblastí. Oblast pravidelných pohybových aktivit diabetiků: zejména zdravotní cvičení v bazénu, chůze se sportovními hůlkami. Oblast rekondičních pobytů: pořádáme každý rok týdenní pobyt k upevňování každodenních návyků diabetika a třídenní docházkovou rekondici v Lázních Poděbrady zaměřenou na zlepšení zdravotního stavu diabetiků. Oblast vzdělávání (edukace) diabetiků: formou přednášek, kurzů, besed se snažíme rozšířit znalosti diabetiků o své nemoci. Učíme dobře znát souhru pohybu, stravování a lékového režimu. Přijďte i Vy mezi nás. Cukrovky se nebojíme, u nás nad ní vítězíme!

  Naše kontaktní údaje:

  Kunštátská 1138, 290 01 Poděbrady

  Mobil: +420 723 342 613
  E-mail: kabelkovi@seznam.cz
  Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Kabelková, CSc., předsedkyně

 • Svaz postižených civilizačními chorobami

  Organizace sdružuje seniory z poděbradského regionu a jeho okolí, v současné době počet členů dosahuje 400 osob.
  V rámci našich aktivit dbáme nejvíce na pohybové aktivity a udržení samo obslužnosti do vysokého věku. Proto našim členům nabízíme zdravotní cvičení v sále, cvičení v bazénu, turistiku, cykloturistiku, cvičení na židlích a tanec. Každý člen zde také najde svůj zájmový kroužek, například ruštinu, ruční práce, taneční kroužek i pěvecký kroužek, dále organizujeme přednášky, akademii seniorů, společně chodíme do kina, jezdíme do divadla a zúčastňujeme se mnoha dalších společenských aktivit, a to s minimální spoluúčastí. Také jezdíme na jednodenní i pobytové zájezdy. Ale co je nejdůležitější, každý zde především najde přátelství a dobré mezilidské vztahy.

  Telefon: +420 325 637 541
  Mobil: +420 739 905 383
  E-mail: ivanatomek@seznam.cz
  Kontaktní osoba: Ivana Tomková

 • Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Městec Králové

  Naším základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení. Poskytujeme sociálně aktivizační služby, půjčujeme kompenzační pomůcky, zajišťujeme dopravu pro občany se zdravotním postižením. Podporujeme osoby se zdravotním postižením při hledání zaměstnání. Organizujeme rekondiční a rehabilitační pobyty a ozdravné pobyty pro děti a mládež. Pořádáme odborné přednášky, besedy, divadelní představení a zabýváme se poradenskou činností.

  Naše kontaktní údaje:

  Žižkova 281, 289 03 Městec Králové

  Telefon: +420 325 643 619
  Kontaktní osoba: Marie Pekárková

 • Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Poděbrady

  Naším základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení. Poskytujeme sociálně aktivizační služby, půjčujeme kompenzační pomůcky, zajišťujeme dopravu pro občany se zdravotním postižením. Působíme v prostorách Centra volného času v Poděbradech. Mezi naše aktivity patří: cvičení, relaxační cvičení, muzikoterapie, rekondiční pobyty, divadelní představení, turistika. Pořádáme přednášky, besedy a zájezdy.

  Naše kontaktní údaje:

  Náměstí T.G.M. 1130, 290 01 Poděbrady

  Mobil: +420 739 005 654, +420 724 810 619
  E-mail: rizek.stp@seznam.cz
  Kontaktní osoba: Čestmír Řízek
  Kunštátská 1137, 290 01 Poděbrady

 • Úřad práce ČR
  Úřad práce plní úkoly v těchto oblastech:
  a) zaměstnanosti,
  b) ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,
  c) státní sociální podpory,
  d) dávek pro osoby se zdravotním postižením,
  e) příspěvku na péči a inspekce poskytování sociálních služeb,
  f) pomoci v hmotné nouzi.
  Kontaktní pracoviště Poděbrady : poskytuje informace a poradenství ohledně nepojistných sociálních dávek
  Jedná se o:
  - Státní sociální podporu (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče)
  - Dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)
  - Dávky pro osoby se zdravotním postižením (mobilita, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením
  - Příspěvek na péči
  Kontaktní pracoviště Městec Králové zajišťuje následující služby a poradenství:
  - Zprostředkování zaměstnání
  - Poradenství v oblasti státní sociální podpory (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek,
  příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče)
  - Poradenství v oblasti dávek hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení,
  mimořádná okamžitá pomoc)
  Kontaktní údaje pracoviště Poděbrady:
  Státní sociální podpora tel.: +420 950 140 221, 222
  Hmotná nouze tel.: +420 950 140 224
  Soc. služby, přísp. na péči tel.: +420 950 140 520, 447, 446, 222
  Dávky pro os. se zdrav. post. tel.: +420 950 140 520, 447, 446, 222
  Naše kontaktní údaje pracoviště Městec Králové:
  Zprostředkování zaměstnání tel.: +420 950 140 240, 241, 243
  Státní sociální podpora tel.: +420 950 140 244, 245
  Hmotná nouze tel.: +420 950 140 246