Sociální služby

 • Centrum poradenských služeb Poděbrady

  Poskytujeme širokou škálu odborných poradenských služeb. Nabízíme pro všechny občany Poděbrad a okolí, kteří se ocitli v nepříznivé či složité životní situaci, bezplatné sociální a právní poradentsví. Poskytujeme pomoc při řešení problémů spojených s financemi a dluhy, s bydlením, vztahy v rodině, hledáním zaměstnání atd. Pro zájemce zajišťujeme službu duchovních, která umožňuje nejen klienta vyyslechnout, ale také nabízí orinetaci v základní probematice náboženských hnutí a sekt. Pro rodiny s dětmi nabízíme bezplatné ambulantní psychologické poradenství a individuální či rodinnou terapii.

  Naše kontaktní údaje:

  Náměstí T.G.M. 1130/18, 290 01 Poděbrady, 4. patro

  Telefon: +420 325 626 352
  Pracovni doba: Po-Út 8:00-12:00, 13:00-17:00, St-Čt 8:00-12:00, 13:00-19:00, Pá 8:00-12:00, 13:00-16:00

 • Centrum pro integraci cizinců, O.P.S.

  Centrum pro integraci cizinců je nezisková organizace, která poskytuje odborné sociální poradenství imigrantům, kteří žijí v ČR. Posláním této služby je pomoc imigrantům, kteří jsou ohroženi zhoršením své sociální situace vlivem jazykové bariéry, neznalosti reálií, svých práv, povinností, právních předpisů a institucí v České republice. V rámci odborného sociálního poradenství jsou cílové skupině předávány zejména informace z oblasti pobytových statusů, práce, vzdělávání, sociálního zabezpečení, zdravotní péče, bydlení a rodiny. Poradenství zahrnuje také oblast pracovní, tzv. pracovní poradenství, jehož prostřednictvím organizace cizincům pomáhá, např. s vyhledáváním pracovních nabídek, poskytuje pracovněprávní informace, pomáhá se sestavováním životopisu, kontaktováním zaměstnavatelů atd. Sociální a pracovní poradenství je také doplněno vzdělávacími aktivitami, v rámci kterých probíhají kurzy češtiny. Klienti také mohou využít akreditovaný dobrovolnický program organizace, který probíhá nejčastěji formou pravidelného setkávání dvojic český dobrovolník - klient cizinec.

  Naše kontaktní údaje:

  Kubelíkova 55, 130 00 Praha 3

  Telefon: +420 222 360 452
  Mobil: +420 774 866 838
  E-mail: martina.caslavova@cicpraha.org
  Pracovni doba: Po: 8:00 - 16:00, Út: 8:00 - 16:00 (konzultace bez předchozího objednání), St: 8:00 - 16:00, Čt: 8:00 - 16:00, Pá: 8:00 - 16:00 Kromě úterý je třeba se na osobní konzultace předem objednat.
  Pobočka Kolín: Zahradní 46, 280 02 Kolín
  Tel.: +420 312 310 322

 • Centrum psychologicko - sociálního poradenství Středočeského kraje pracoviště Nymburk

  Poskytujeme odborné ambulantní psychologické a sociální poradenství a psychoterapeutickou pomoc rodinám, párům a jednotlivcům. Dále poskytujeme odbornou pomoc a podporu osobám ohroženým rozvratem či rozpadem blízkých vztahů a osobám v zátěžových situacích. Pracujeme také s osobami, které jsou oběťmi domácího násilí. Chceme podpořit člověka, aby byl schopen porozumět své těžké životní situaci, dokázal ji sám překonat a převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí. Prvotním cílem je řešit akutní stav. Chceme posílit člověka tak, aby byl schopen se opětovně zapojit do normálního života, aniž by potřeboval využívat sociální služby, nebo jen v nutném rozsahu.

  Naše kontaktní údaje:

  Velké Valy 995/6, 288 02 Nymburk 2

  Telefon: +420 325 513 551
  Mobil: +420 775 210 542
  E-mail: poradna.nymburk@tiscali.cz
  Pracovni doba: Po 8:00 - 17:00, Út 8:00 - 15:00, St 8:00 - 17:00, Čt 8:00 - 15:00, Pá 8:00 - 11:00

 • Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

  „Domov je doma“. Pomáháme občanům v tíživé situaci vést soběstačný a důstojný život tak, aby mohli co nejdéle setrvávat ve svém domácím prostředí. Tuto myšlenku nám umožňuje naplňovat propojení komplexu sociálních služeb a služeb domácí zdravotní péče. Zajišťujeme pečovatelskou službu, osobní asistenci, denní stacionář a odlehčovací službu. Tyto sociální služby mohou být doplněny o domácí zdravotní péči - pomoc při poúrazových stavech, po propuštění z nemocnice, ošetření ran, odběry biologického materiálu. Pomáháme s péčí o umírající v domácím prostředí (hospicová péče). Půjčujeme kompenzační a rehabilitační pomůcky, poskytujeme základní sociální poradenství. Pomůžeme Vám s úklidem domácnosti, s nákupy. Doprovodíme Vás k lékaři nebo na úřad, dovezeme Vám oběd. Můžeme Vám pomoci s koupáním nebo mytím na lůžku, praním a žehlením prádla. Pokud jste osamělí, můžete část dne strávit v našem denním stacionáři společně se svými vrstevníky. Pokud se o Vás stará blízký člen rodiny, který si potřebuje odpočinout nebo něco zařídit, můžete využít naši odlehčovací službu u Vás doma. Můžeme Vás také na několik dní ubytovat v našem zařízení v Sánech, kde pro Vás zajistíme podmínky, na které jste zvyklí z domova. Naše společnost také zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí ve smyslu doprovázení pěstounských rodin při naplňování jejich práv a povinností.

  Naše kontaktní údaje:

  Mírová 1217, 290 01 Poděbrady

  Telefon: +420 325 626 086
  Mobil: +420 775 760 687
  E-mail: chromeckova@centrum-podebrady.info
  Pracovni doba: Po - Pá 7:00 -15:30
  Web: www.centrum-podebrady.info
  Středisko Městec Králové Pečovatelská služba, denní stacionář, odlehčovací služby, osobní asistence, bezplatná domácí zdravotní péče. Vedoucí střediska: Bc. Irena Homolová Tel.: 325 643 640, mobil: 775 760 688 e-mail: homolova@centrum-podebrady.info Středisko Sány Denní stacionář, odlehčovací služba
 • Diakonie ČCE Středisko v Libici nad Cidlinou

  Jsme církevní nestátní nezisková organizace. Poskytujeme sociální, zdravotní, aktivizační a pastorační služby seniorům a lidem s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Naším posláním je vytvářet podmínky domácího prostředí, pomoc v sebeobsluze tak, aby senioři a lidé s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence mohli dál žít důstojným způsobem života. Pomáháme tím i rodinným příslušníkům, aby měli více prostoru na odpočinek, uchování pracovního poměru a nedošlo u nich k sociální izolovanosti. Ze sociálních služeb mohou klienti využít domov se zvláštním režimem, domov pro seniory a návazné služby. Domov se zvláštním režimem je pobytová služba, kterou poskytujeme v obcích Pátek a Opolany. Domov pro seniory je pobytová služba v obci Libice nad Cidlinou. Návazné služby zajišťujeme: praní, žehlení a mandlování prádla. Dále půjčujeme kompenzační pomůcky (invalidní vozíky, polohovací lůžka apod.). Ve středisku je možné si objednat také obědy. Naší snahou je pomáhat a sloužit druhým, čímž se snažíme naplňovat základní význam slova „DIAKONIE“. U nás se budete cítit jako doma.

  Naše kontaktní údaje:

  Husova 2, 289 07 Libice nad Cidlinou

  Telefon: +420 325 637 304
  Mobil: socialka@libice.diakoniecce.cz
  Pracovni doba: Po - Pá 7:00 - 15:30 je přítomna sociální pracovnice, u které získáte další informace o našich službách
  Pracovní doba domovů při Vašem pobytu: nepřetržitě

 • Luxor Poděbrady poskytovatel sociálních služeb - Domov pro seniory

  Naším posláním je zajistit důstojný život, podporu a pomoc seniorům se sníženou soběstačností. Vytváříme podmínky, které se blíží běžnému způsobu života jejich vrstevníků. Zároveň umožňujeme klientům, aby zůstali součástí místního společenství. Domov pro seniory poskytuje služby seniorům, kteří potřebují v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, omezení soběstačnosti a obtížné sociální situace celodenní podporu, pomoc nebo celodenní péči.

  Naše kontaktní údaje:

  Tyršova 678/21, 290 01 Poděbrady III

  Telefon: +420 325 612 603-4, +420 325 531 090
  E-mail: luxor@dd-pdy.cz
  Web: www.dd-pdy.cz

 • Luxor Poděbrady poskytovatel sociálních služeb - Komunitní centrum

  Posláním KOMUNITNÍHO CENTRA PODĚBRADY je překonávání bariér v nás i okolo nás a tím umožnit klientům, kteří, vzhledem ke své snížené soběstačnosti, nemohou vykonávat některou z obyčejných každodenních činností, život v jejich domácím prostředí. V rámci Komunitního centra Luxor poskytujeme ambulantně 2 registrované služby - sociální rehabilitaci a odborné sociální poradenství.

  Naše kontaktní údaje:

  Tyršova 678/21, 290 01 Poděbrady III

  Telefon: +420 325 512 670
  E-mail: hrochova@dd-pdy.cz
  E-mail: masindova@dd-pdy.cz
  Pracovní doba odborného sociálního poradenství, sociální rehabilitace: Po - Pá 8:00 - 15:30

 • Městská nemocnice Městec Králové a.s.

  Poskytujeme akutní péči v oborech - vnitřní lékařství, chirurgie, včetně akutní intenzivní a resuscitační péče, a pobytová služba v zařízení ústavní péče. Klienty pobytových sociálních služeb jsou osoby, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči našeho zdravotnického zařízení, ale nejsou schopny se obejít bez pomoci druhé osoby, proto nemohou být propuštěny z nemocnice do doby, než je jim zajištěno poskytování návazných pobytových sociálních služeb. Nabízíme ubytování, stravování, pomoc při osobní hygieně a při zvládání běžných úkonů. Dále zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, sociálně terapeutickou a aktivizační činnost. Pomáháme při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí.

  Naše kontaktní údaje:

  Prezidenta Beneše 343, 289 03 Městec Králové

  Telefon: +420 325 633 137
  Mobil: +420 724 865 495
  E-mail: rosulkova@nemmk.cz
  Web: www.nemmk.cz

 • Pečovatelská služba Městec Králové, s. r. o.

  Pečovatelská služba Městec Králové, s.r.o. je projektem Městské nemocnice Městec Králové a.s. Původně jsme nabízeli především hospicovou péči. Naše služby jsme rozšířili o pečovatelské služby, odlehčovací služby a osobní asistenci. Našimi klienty jsou osoby se sníženou soběstačností, osoby s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, se zdravotním a tělesným postižením. Pečovatelské služby kombinujeme s terénní službou. Do domácnosti tak dojíždí i zdravotní personál, který pracuje zároveň v nemocnici MNMK a.s., se kterou úzce spolupracujeme. Klienti nejvíce využívají dovoz oběda, úklid domácnosti a nákupy do domu. Osobám po akutních stavech a chronicky nemocným nabízíme k zapůjčení širokou škálu kompenzačních, rehabilitačních a terapeutických pomůcek. Současně nabízíme poradenství a zaškolení, jak pomůcky používat. Součástí našich služeb je i dovoz pomůcek do domácnosti. Službu především nabízíme klientům z okolí Městce Králové.

  Naše kontaktní údaje:

  Prezidenta Beneše 343, 289 03 Městec Králové

  E-mail: psmk@nemmk.cz
  Mobil: +420 725 252 302 - objednání obědů, informace ohledně služeb
  Mobil: +420 724 981 672 - půjčovna pomůcek
  Mobil: +420 725 754 067 - domácí péče
  Mobil: +420 724 865 495 - sociální pracovnice

Návazné služby

 • Klub důchodců Městec Králové

  Organizace zájezdů, výletů, besed, odborných přednášek, čtyřikrát do roka zábavné odpoledne s hudbou u paní Kavkové. Pravidelné schůzky se konají každé úterý a středu v klubovně v Domě s pečovatelskou službou 14:00 - 16:00 hodin.

  Naše kontaktní údaje:

  Míru 530, 289 03 Městec Králové

  Mobil: +420 728 415 357
  Kontaktní osoba: Zdenka Krejčíková

 • Klub Parkinson

  Klub Parkinson

  Naše kontaktní údaje:

  Dvořákova 613, 289 03 Městec Králové

  Mobil: +420 604 892 324
  E-mail: dankovad@centrum.cz

 • Odbor sociální péče a živnostenský úřad Městského úřadu Poděbrady

  Naším úkolem je poskytovat občanům a rodinám s dětmi sociální poradenství a pomoc. Zajišťujeme sociálně právní ochranu dětí a vykonáváme prevenci v oblasti sociálně patologických jevů. Nabízíme poradenství a pomoc také seniorům, zdravotně postiženým, národnostním menšinám a osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.

  Naše kontaktní údaje:

  Oddělení sociální péče Náměstí T.G.M. 1130 (6. patro) 290 01 Poděbrady

  E-mail: socialni@mesto-podebrady.cz
  Vedoucí odboru sociální péče a živnostenský úřad: + 420 325 600 450
  Vedoucí oddělení sociální péče : + 420 325 600 460
  Sociálně právní ochrana dětí : + 420 325 600 460, 461, 462, 466, 467, 469
  Kurátor pro děti a mládež : + 420 325 600 462, 465
  Náhradní rodinná péče: + 420 325 600 467
  Sociální práce na obci, KPSS: + 420 325 600 456

 • Senior klub Žižkovák

  Jsme neformální skupina seniorů. Scházíme se pravidelně 1x týdně v Centru volného času v Poděbradech. Smyslem našeho dobrovolného sdružení je zapojit seniory do aktivního společenského života. Máme vlastní hudbu, při které si mohou senioři zatancovat, zazpívat, dále si mohou zahrát karty či si při kávě popovídat. Každý si v našem kolektivu může oslavit svátek, narozeniny a prožít tak krásné odpoledne. Přijďte mezi nás, těšíme se na Vás!

  Naše kontaktní údaje:

  Náměstí T.G.M. 1130, 290 01 Poděbrady

  Telefon: +420 325 626 066
  Mobil: +420 737 542 584
  Kontaktní osoba: Marcela Sixtová

 • Svaz postižených civilizačními chorobami

  Organizace sdružuje seniory z poděbradského regionu a jeho okolí, v současné době počet členů dosahuje 400 osob.
  V rámci našich aktivit dbáme nejvíce na pohybové aktivity a udržení samo obslužnosti do vysokého věku. Proto našim členům nabízíme zdravotní cvičení v sále, cvičení v bazénu, turistiku, cykloturistiku, cvičení na židlích a tanec. Každý člen zde také najde svůj zájmový kroužek, například ruštinu, ruční práce, taneční kroužek i pěvecký kroužek, dále organizujeme přednášky, akademii seniorů, společně chodíme do kina, jezdíme do divadla a zúčastňujeme se mnoha dalších společenských aktivit, a to s minimální spoluúčastí. Také jezdíme na jednodenní i pobytové zájezdy. Ale co je nejdůležitější, každý zde především najde přátelství a dobré mezilidské vztahy.

  Telefon: +420 325 637 541
  Mobil: +420 739 905 383
  E-mail: ivanatomek@seznam.cz
  Kontaktní osoba: Ivana Tomková

 • Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Městec Králové

  Naším základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení. Poskytujeme sociálně aktivizační služby, půjčujeme kompenzační pomůcky, zajišťujeme dopravu pro občany se zdravotním postižením. Podporujeme osoby se zdravotním postižením při hledání zaměstnání. Organizujeme rekondiční a rehabilitační pobyty a ozdravné pobyty pro děti a mládež. Pořádáme odborné přednášky, besedy, divadelní představení a zabýváme se poradenskou činností.

  Naše kontaktní údaje:

  Žižkova 281, 289 03 Městec Králové

  Telefon: +420 325 643 619
  Kontaktní osoba: Marie Pekárková

 • Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Poděbrady

  Naším základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení. Poskytujeme sociálně aktivizační služby, půjčujeme kompenzační pomůcky, zajišťujeme dopravu pro občany se zdravotním postižením. Působíme v prostorách Centra volného času v Poděbradech. Mezi naše aktivity patří: cvičení, relaxační cvičení, muzikoterapie, rekondiční pobyty, divadelní představení, turistika. Pořádáme přednášky, besedy a zájezdy.

  Naše kontaktní údaje:

  Náměstí T.G.M. 1130, 290 01 Poděbrady

  Mobil: +420 739 005 654, +420 724 810 619
  E-mail: rizek.stp@seznam.cz
  Kontaktní osoba: Čestmír Řízek
  Kunštátská 1137, 290 01 Poděbrady

 • Úřad práce ČR
  Úřad práce plní úkoly v těchto oblastech:
  a) zaměstnanosti,
  b) ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,
  c) státní sociální podpory,
  d) dávek pro osoby se zdravotním postižením,
  e) příspěvku na péči a inspekce poskytování sociálních služeb,
  f) pomoci v hmotné nouzi.
  Kontaktní pracoviště Poděbrady : poskytuje informace a poradenství ohledně nepojistných sociálních dávek
  Jedná se o:
  - Státní sociální podporu (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče)
  - Dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)
  - Dávky pro osoby se zdravotním postižením (mobilita, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením
  - Příspěvek na péči
  Kontaktní pracoviště Městec Králové zajišťuje následující služby a poradenství:
  - Zprostředkování zaměstnání
  - Poradenství v oblasti státní sociální podpory (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek,
  příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče)
  - Poradenství v oblasti dávek hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení,
  mimořádná okamžitá pomoc)
  Kontaktní údaje pracoviště Poděbrady:
  Státní sociální podpora tel.: +420 950 140 221, 222
  Hmotná nouze tel.: +420 950 140 224
  Soc. služby, přísp. na péči tel.: +420 950 140 520, 447, 446, 222
  Dávky pro os. se zdrav. post. tel.: +420 950 140 520, 447, 446, 222
  Naše kontaktní údaje pracoviště Městec Králové:
  Zprostředkování zaměstnání tel.: +420 950 140 240, 241, 243
  Státní sociální podpora tel.: +420 950 140 244, 245
  Hmotná nouze tel.: +420 950 140 246