Sociální služby

 • Centrum poradenských služeb Poděbrady

  Poskytujeme širokou škálu odborných poradenských služeb. Nabízíme pro všechny občany Poděbrad a okolí, kteří se ocitli v nepříznivé či složité životní situaci, bezplatné sociální a právní poradentsví. Poskytujeme pomoc při řešení problémů spojených s financemi a dluhy, s bydlením, vztahy v rodině, hledáním zaměstnání atd. Pro zájemce zajišťujeme službu duchovních, která umožňuje nejen klienta vyyslechnout, ale také nabízí orinetaci v základní probematice náboženských hnutí a sekt. Pro rodiny s dětmi nabízíme bezplatné ambulantní psychologické poradenství a individuální či rodinnou terapii.

  Naše kontaktní údaje:

  Náměstí T.G.M. 1130/18, 290 01 Poděbrady, 4. patro

  Telefon: +420 325 626 352
  Pracovni doba: Po-Út 8:00-12:00, 13:00-17:00, St-Čt 8:00-12:00, 13:00-19:00, Pá 8:00-12:00, 13:00-16:00

 • Centrum psychologicko - sociálního poradenství Středočeského kraje pracoviště Nymburk

  Poskytujeme odborné ambulantní psychologické a sociální poradenství a psychoterapeutickou pomoc rodinám, párům a jednotlivcům. Dále poskytujeme odbornou pomoc a podporu osobám ohroženým rozvratem či rozpadem blízkých vztahů a osobám v zátěžových situacích. Pracujeme také s osobami, které jsou oběťmi domácího násilí. Chceme podpořit člověka, aby byl schopen porozumět své těžké životní situaci, dokázal ji sám překonat a převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí. Prvotním cílem je řešit akutní stav. Chceme posílit člověka tak, aby byl schopen se opětovně zapojit do normálního života, aniž by potřeboval využívat sociální služby, nebo jen v nutném rozsahu.

  Naše kontaktní údaje:

  Velké Valy 995/6, 288 02 Nymburk 2

  Telefon: +420 325 513 551
  Mobil: +420 775 210 542
  E-mail: poradna.nymburk@tiscali.cz
  Pracovni doba: Po 8:00 - 17:00, Út 8:00 - 15:00, St 8:00 - 17:00, Čt 8:00 - 15:00, Pá 8:00 - 11:00

 • Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

  „Domov je doma“. Pomáháme občanům v tíživé situaci vést soběstačný a důstojný život tak, aby mohli co nejdéle setrvávat ve svém domácím prostředí. Tuto myšlenku nám umožňuje naplňovat propojení komplexu sociálních služeb a služeb domácí zdravotní péče. Zajišťujeme pečovatelskou službu, osobní asistenci, denní stacionář a odlehčovací službu. Tyto sociální služby mohou být doplněny o domácí zdravotní péči - pomoc při poúrazových stavech, po propuštění z nemocnice, ošetření ran, odběry biologického materiálu. Pomáháme s péčí o umírající v domácím prostředí (hospicová péče). Půjčujeme kompenzační a rehabilitační pomůcky, poskytujeme základní sociální poradenství. Pomůžeme Vám s úklidem domácnosti, s nákupy. Doprovodíme Vás k lékaři nebo na úřad, dovezeme Vám oběd. Můžeme Vám pomoci s koupáním nebo mytím na lůžku, praním a žehlením prádla. Pokud jste osamělí, můžete část dne strávit v našem denním stacionáři společně se svými vrstevníky. Pokud se o Vás stará blízký člen rodiny, který si potřebuje odpočinout nebo něco zařídit, můžete využít naši odlehčovací službu u Vás doma. Můžeme Vás také na několik dní ubytovat v našem zařízení v Sánech, kde pro Vás zajistíme podmínky, na které jste zvyklí z domova. Naše společnost také zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí ve smyslu doprovázení pěstounských rodin při naplňování jejich práv a povinností.

  Naše kontaktní údaje:

  Mírová 1217, 290 01 Poděbrady

  Telefon: +420 325 626 086
  Mobil: +420 775 760 687
  E-mail: chromeckova@centrum-podebrady.info
  Pracovni doba: Po - Pá 7:00 -15:30
  Web: www.centrum-podebrady.info
  Středisko Městec Králové Pečovatelská služba, denní stacionář, odlehčovací služby, osobní asistence, bezplatná domácí zdravotní péče. Vedoucí střediska: Bc. Irena Homolová Tel.: 325 643 640, mobil: 775 760 688 e-mail: homolova@centrum-podebrady.info Středisko Sány Denní stacionář, odlehčovací služba
 • Městská nemocnice Městec Králové a.s.

  Poskytujeme akutní péči v oborech - vnitřní lékařství, chirurgie, včetně akutní intenzivní a resuscitační péče, a pobytová služba v zařízení ústavní péče. Klienty pobytových sociálních služeb jsou osoby, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči našeho zdravotnického zařízení, ale nejsou schopny se obejít bez pomoci druhé osoby, proto nemohou být propuštěny z nemocnice do doby, než je jim zajištěno poskytování návazných pobytových sociálních služeb. Nabízíme ubytování, stravování, pomoc při osobní hygieně a při zvládání běžných úkonů. Dále zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, sociálně terapeutickou a aktivizační činnost. Pomáháme při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí.

  Naše kontaktní údaje:

  Prezidenta Beneše 343, 289 03 Městec Králové

  Telefon: +420 325 633 137
  Mobil: +420 724 865 495
  E-mail: rosulkova@nemmk.cz
  Web: www.nemmk.cz

Návazné služby

 • Český červený kříž – místní organizace Poděbrady Spolek pro zdravý životní styl v Poděbradech

  Jsme skupina registrovaná u oblastního spolku ČČK Nymburk. Naším posláním je předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví a úctu k lidské bytosti. Nečiníme žádné národnostní, rasové, náboženské, třídní ani politické rozdíly. Jsme nezávislí a základem naší činnosti je dobrovolná služba členů, která je zaměřena na poskytování pomoci bez očekávání zisku. Naše služby jsou určeny především pro obyvatele Poděbrad a jejich přilehlých obcí. Poskytujeme předlékařskou první pomoc na akcích města a na sportovních akcích, organizujeme školení první pomoci pro členy ČČK, ale i pro neregistrované, dále soutěže v poskytování první pomoci na veřejnosti za běžného denního provozu, testy fyzické zdatnosti pro všechny věkové kategorie veřejnosti apod. Naším cílem je vychovat členy schopné odborně i fyzicky poskytnout základní předlékařskou první pomoc. Odbornou způsobilost členů zajišťujeme formou doškolování u OS ČČK Nymburk a odbornými přednáškami lékařů a lékárníků. Fyzickou průpravu udržujeme jednodenními a třídenními výlety spojenými se cvičením první pomoci. Pomáháme městu při začleňování dvou barmských rodin do společnosti. To představuje zajistit základní životní potřeby všem členům rodiny, naučit je žít v odlišných podmínkách a pomáhat jim překonávat vzniklé překážky.

  Mobil: +420 774 506 620, +420 722 197 287
  E-mail: eva.karnikova@gmail.com
  Pracovni doba: Každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci 13:00 - 16:00 jsou setkání v 1. patře budovy "Pentagon" - Náměstí T.G.M. 1130, 290 01 Poděbrady

 • Český červený kříž – oblastní spolek Poděbrady

  Jsme humanitární organizace. Působíme v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naším posláním je předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví a úctu k lidské bytosti, podporovat mír mezi národy. Nečiníme žádné národnostní, rasové, náboženské, třídní ani politické rozdíly. Jsme nezávislí, základem činnosti je dobrovolná služba členů, která je zaměřena na poskytování pomoci bez očekávání zisku. Základními principy Červeného kříže jsou humanita, nestrannost, neutralita, dobrovolná služba, jednota a světovost. Poskytujeme poradenskou činnost v oblasti problematiky sociálně patologických jevů, osobní asistenci pro zdravotně postižené, doučování žáků, měření krevního tlaku, výuku první pomoci a zajišťování zdravotnického dozoru. Organizujeme rekvalifikační kurzy pro pedagogické pracovníky a pracovníky v sociální oblasti. Dále organizujeme dárcovství krve s následným oceňováním. Umožňujeme dětem rekondiční pobyty v Čechách i v zahraničí.

  Naše kontaktní údaje:

  Náměstí T.G.M. 1130/111, 290 01 Poděbrady

  Mobil: +420 736 772 278
  E-mail: nymburk@cervenykriz.eu
  Web: www.ccknymburk.org

 • Odbor sociální péče a živnostenský úřad Městského úřadu Poděbrady

  Naším úkolem je poskytovat občanům a rodinám s dětmi sociální poradenství a pomoc. Zajišťujeme sociálně právní ochranu dětí a vykonáváme prevenci v oblasti sociálně patologických jevů. Nabízíme poradenství a pomoc také seniorům, zdravotně postiženým, národnostním menšinám a osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.

  Naše kontaktní údaje:

  Oddělení sociální péče Náměstí T.G.M. 1130 (6. patro) 290 01 Poděbrady

  E-mail: socialni@mesto-podebrady.cz
  Vedoucí odboru sociální péče a živnostenský úřad: + 420 325 600 450
  Vedoucí oddělení sociální péče : + 420 325 600 460
  Sociálně právní ochrana dětí : + 420 325 600 460, 461, 462, 466, 467, 469
  Kurátor pro děti a mládež : + 420 325 600 462, 465
  Náhradní rodinná péče: + 420 325 600 467
  Sociální práce na obci, KPSS: + 420 325 600 456

 • Svaz postižených civilizačními chorobami

  Organizace sdružuje seniory z poděbradského regionu a jeho okolí, v současné době počet členů dosahuje 400 osob.
  V rámci našich aktivit dbáme nejvíce na pohybové aktivity a udržení samo obslužnosti do vysokého věku. Proto našim členům nabízíme zdravotní cvičení v sále, cvičení v bazénu, turistiku, cykloturistiku, cvičení na židlích a tanec. Každý člen zde také najde svůj zájmový kroužek, například ruštinu, ruční práce, taneční kroužek i pěvecký kroužek, dále organizujeme přednášky, akademii seniorů, společně chodíme do kina, jezdíme do divadla a zúčastňujeme se mnoha dalších společenských aktivit, a to s minimální spoluúčastí. Také jezdíme na jednodenní i pobytové zájezdy. Ale co je nejdůležitější, každý zde především najde přátelství a dobré mezilidské vztahy.

  Telefon: +420 325 637 541
  Mobil: +420 739 905 383
  E-mail: ivanatomek@seznam.cz
  Kontaktní osoba: Ivana Tomková

 • Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Městec Králové

  Naším základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení. Poskytujeme sociálně aktivizační služby, půjčujeme kompenzační pomůcky, zajišťujeme dopravu pro občany se zdravotním postižením. Podporujeme osoby se zdravotním postižením při hledání zaměstnání. Organizujeme rekondiční a rehabilitační pobyty a ozdravné pobyty pro děti a mládež. Pořádáme odborné přednášky, besedy, divadelní představení a zabýváme se poradenskou činností.

  Naše kontaktní údaje:

  Žižkova 281, 289 03 Městec Králové

  Telefon: +420 325 643 619
  Kontaktní osoba: Marie Pekárková

 • Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní organizace Poděbrady

  Naším základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení. Poskytujeme sociálně aktivizační služby, půjčujeme kompenzační pomůcky, zajišťujeme dopravu pro občany se zdravotním postižením. Působíme v prostorách Centra volného času v Poděbradech. Mezi naše aktivity patří: cvičení, relaxační cvičení, muzikoterapie, rekondiční pobyty, divadelní představení, turistika. Pořádáme přednášky, besedy a zájezdy.

  Naše kontaktní údaje:

  Náměstí T.G.M. 1130, 290 01 Poděbrady

  Mobil: +420 739 005 654, +420 724 810 619
  E-mail: rizek.stp@seznam.cz
  Kontaktní osoba: Čestmír Řízek
  Kunštátská 1137, 290 01 Poděbrady

 • Úřad práce ČR
  Úřad práce plní úkoly v těchto oblastech:
  a) zaměstnanosti,
  b) ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,
  c) státní sociální podpory,
  d) dávek pro osoby se zdravotním postižením,
  e) příspěvku na péči a inspekce poskytování sociálních služeb,
  f) pomoci v hmotné nouzi.
  Kontaktní pracoviště Poděbrady : poskytuje informace a poradenství ohledně nepojistných sociálních dávek
  Jedná se o:
  - Státní sociální podporu (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče)
  - Dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)
  - Dávky pro osoby se zdravotním postižením (mobilita, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením
  - Příspěvek na péči
  Kontaktní pracoviště Městec Králové zajišťuje následující služby a poradenství:
  - Zprostředkování zaměstnání
  - Poradenství v oblasti státní sociální podpory (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek,
  příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče)
  - Poradenství v oblasti dávek hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení,
  mimořádná okamžitá pomoc)
  Kontaktní údaje pracoviště Poděbrady:
  Státní sociální podpora tel.: +420 950 140 221, 222
  Hmotná nouze tel.: +420 950 140 224
  Soc. služby, přísp. na péči tel.: +420 950 140 520, 447, 446, 222
  Dávky pro os. se zdrav. post. tel.: +420 950 140 520, 447, 446, 222
  Naše kontaktní údaje pracoviště Městec Králové:
  Zprostředkování zaměstnání tel.: +420 950 140 240, 241, 243
  Státní sociální podpora tel.: +420 950 140 244, 245
  Hmotná nouze tel.: +420 950 140 246