Sociální služby

 • Centrum poradenských služeb Poděbrady

  Poskytujeme širokou škálu odborných poradenských služeb. Nabízíme pro všechny občany Poděbrad a okolí, kteří se ocitli v nepříznivé či složité životní situaci, bezplatné sociální a právní poradentsví. Poskytujeme pomoc při řešení problémů spojených s financemi a dluhy, s bydlením, vztahy v rodině, hledáním zaměstnání atd. Pro zájemce zajišťujeme službu duchovních, která umožňuje nejen klienta vyyslechnout, ale také nabízí orinetaci v základní probematice náboženských hnutí a sekt. Pro rodiny s dětmi nabízíme bezplatné ambulantní psychologické poradenství a individuální či rodinnou terapii.

  Naše kontaktní údaje:

  Náměstí T.G.M. 1130/18, 290 01 Poděbrady, 4. patro

  Telefon: +420 325 626 352
  Pracovni doba: Po-Út 8:00-12:00, 13:00-17:00, St-Čt 8:00-12:00, 13:00-19:00, Pá 8:00-12:00, 13:00-16:00

 • Centrum pro integraci cizinců, O.P.S.

  Centrum pro integraci cizinců je nezisková organizace, která poskytuje odborné sociální poradenství imigrantům, kteří žijí v ČR. Posláním této služby je pomoc imigrantům, kteří jsou ohroženi zhoršením své sociální situace vlivem jazykové bariéry, neznalosti reálií, svých práv, povinností, právních předpisů a institucí v České republice. V rámci odborného sociálního poradenství jsou cílové skupině předávány zejména informace z oblasti pobytových statusů, práce, vzdělávání, sociálního zabezpečení, zdravotní péče, bydlení a rodiny. Poradenství zahrnuje také oblast pracovní, tzv. pracovní poradenství, jehož prostřednictvím organizace cizincům pomáhá, např. s vyhledáváním pracovních nabídek, poskytuje pracovněprávní informace, pomáhá se sestavováním životopisu, kontaktováním zaměstnavatelů atd. Sociální a pracovní poradenství je také doplněno vzdělávacími aktivitami, v rámci kterých probíhají kurzy češtiny. Klienti také mohou využít akreditovaný dobrovolnický program organizace, který probíhá nejčastěji formou pravidelného setkávání dvojic český dobrovolník - klient cizinec.

  Naše kontaktní údaje:

  Kubelíkova 55, 130 00 Praha 3

  Telefon: +420 222 360 452
  Mobil: +420 774 866 838
  E-mail: martina.caslavova@cicpraha.org
  Pracovni doba: Po: 8:00 - 16:00, Út: 8:00 - 16:00 (konzultace bez předchozího objednání), St: 8:00 - 16:00, Čt: 8:00 - 16:00, Pá: 8:00 - 16:00 Kromě úterý je třeba se na osobní konzultace předem objednat.
  Pobočka Kolín: Zahradní 46, 280 02 Kolín
  Tel.: +420 312 310 322

 • Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

  „Domov je doma“. Pomáháme občanům v tíživé situaci vést soběstačný a důstojný život tak, aby mohli co nejdéle setrvávat ve svém domácím prostředí. Tuto myšlenku nám umožňuje naplňovat propojení komplexu sociálních služeb a služeb domácí zdravotní péče. Zajišťujeme pečovatelskou službu, osobní asistenci, denní stacionář a odlehčovací službu. Tyto sociální služby mohou být doplněny o domácí zdravotní péči - pomoc při poúrazových stavech, po propuštění z nemocnice, ošetření ran, odběry biologického materiálu. Pomáháme s péčí o umírající v domácím prostředí (hospicová péče). Půjčujeme kompenzační a rehabilitační pomůcky, poskytujeme základní sociální poradenství. Pomůžeme Vám s úklidem domácnosti, s nákupy. Doprovodíme Vás k lékaři nebo na úřad, dovezeme Vám oběd. Můžeme Vám pomoci s koupáním nebo mytím na lůžku, praním a žehlením prádla. Pokud jste osamělí, můžete část dne strávit v našem denním stacionáři společně se svými vrstevníky. Pokud se o Vás stará blízký člen rodiny, který si potřebuje odpočinout nebo něco zařídit, můžete využít naši odlehčovací službu u Vás doma. Můžeme Vás také na několik dní ubytovat v našem zařízení v Sánech, kde pro Vás zajistíme podmínky, na které jste zvyklí z domova. Naše společnost také zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí ve smyslu doprovázení pěstounských rodin při naplňování jejich práv a povinností.

  Naše kontaktní údaje:

  Mírová 1217, 290 01 Poděbrady

  Telefon: +420 325 626 086
  Mobil: +420 775 760 687
  E-mail: chromeckova@centrum-podebrady.info
  Pracovni doba: Po - Pá 7:00 -15:30
  Web: www.centrum-podebrady.info
  Středisko Městec Králové Pečovatelská služba, denní stacionář, odlehčovací služby, osobní asistence, bezplatná domácí zdravotní péče. Vedoucí střediska: Bc. Irena Homolová Tel.: 325 643 640, mobil: 775 760 688 e-mail: homolova@centrum-podebrady.info Středisko Sány Denní stacionář, odlehčovací služba
 • Diakonie ČCE Středisko v Libici nad Cidlinou

  Jsme církevní nestátní nezisková organizace. Poskytujeme sociální, zdravotní, aktivizační a pastorační služby seniorům a lidem s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Naším posláním je vytvářet podmínky domácího prostředí, pomoc v sebeobsluze tak, aby senioři a lidé s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence mohli dál žít důstojným způsobem života. Pomáháme tím i rodinným příslušníkům, aby měli více prostoru na odpočinek, uchování pracovního poměru a nedošlo u nich k sociální izolovanosti. Ze sociálních služeb mohou klienti využít domov se zvláštním režimem, domov pro seniory a návazné služby. Domov se zvláštním režimem je pobytová služba, kterou poskytujeme v obcích Pátek a Opolany. Domov pro seniory je pobytová služba v obci Libice nad Cidlinou. Návazné služby zajišťujeme: praní, žehlení a mandlování prádla. Dále půjčujeme kompenzační pomůcky (invalidní vozíky, polohovací lůžka apod.). Ve středisku je možné si objednat také obědy. Naší snahou je pomáhat a sloužit druhým, čímž se snažíme naplňovat základní význam slova „DIAKONIE“. U nás se budete cítit jako doma.

  Naše kontaktní údaje:

  Husova 2, 289 07 Libice nad Cidlinou

  Telefon: +420 325 637 304
  Mobil: socialka@libice.diakoniecce.cz
  Pracovni doba: Po - Pá 7:00 - 15:30 je přítomna sociální pracovnice, u které získáte další informace o našich službách
  Pracovní doba domovů při Vašem pobytu: nepřetržitě

 • Handicap centrum Srdce, o.p.s. - Chráněné bydlení

  Pomáháme lidem s mentálním, tělesným, smyslovým a zdravotním postižením zvládnout kvalitní život. Našich služeb využívají lidé z Poděbrad a širokého okolí. Nabízíme komplexní systém péče pro lidi se zdravotním postižením. Poskytujeme naplnění volného času, zaměstnání a bydlení. Můžete využít denní a týdenní stacionář, sociálně terapeutickou dílnu a podporované bydlení. Snažíme se, aby lidé s handicapem zvládli běžný život. Součástí každodenních aktivit denního a týdenního stacionáře jsou domácí a ruční práce, ale také nácvik čtení a psaní a volnočasové aktivity. Chráněné zaměstnání v řemeslné manufaktuře dává možnost plnohodnotného života v kolektivu, kde se každý podle svých možností podílí na výrobě finálních výrobků. Zázemí pro svůj soukromý život mohou lidé s handicapem získat díky službě podporovaného bydlení a nově i ve službě chráněného bydlení. Klientům je k dispozici asistent, který jim pomůže zvládnout běžné úkony všedního dne. Díky podporovanému a chráněnému bydlení mohou lidé s handicapem žít v přirozeném domácím prostředí.

  Naše kontaktní údaje:

  Dr. Horákové 39, 290 01 Poděbrady


 • Handicap centrum Srdce, o.p.s. - Podpora samostatného bydlení

  Pomáháme lidem s mentálním, tělesným, smyslovým a zdravotním postižením zvládnout kvalitní život. Našich služeb využívají lidé z Poděbrad a širokého okolí. Nabízíme komplexní systém péče pro lidi se zdravotním postižením. Poskytujeme naplnění volného času, zaměstnání a bydlení. Můžete využít denní a týdenní stacionář, sociálně terapeutickou dílnu a podporované bydlení. Snažíme se, aby lidé s handicapem zvládli běžný život. Součástí každodenních aktivit denního a týdenního stacionáře jsou domácí a ruční práce, ale také nácvik čtení a psaní a volnočasové aktivity. Chráněné zaměstnání v řemeslné manufaktuře dává možnost plnohodnotného života v kolektivu, kde se každý podle svých možností podílí na výrobě finálních výrobků. Zázemí pro svůj soukromý život mohou lidé s handicapem získat díky službě podporovaného bydlení a nově i ve službě chráněného bydlení. Klientům je k dispozici asistent, který jim pomůže zvládnout běžné úkony všedního dne. Díky podporovanému a chráněnému bydlení mohou lidé s handicapem žít v přirozeném domácím prostředí.

  Naše kontaktní údaje:

  U Zimního stadionu 762, 290 01 Poděbrady


 • Handicap centrum Srdce, o.p.s. - Sídlo organizace, denní stacionář, sociálně terapeutická dílna

  Pomáháme lidem s mentálním, tělesným, smyslovým a zdravotním postižením zvládnout kvalitní život. Našich služeb využívají lidé z Poděbrad a širokého okolí. Nabízíme komplexní systém péče pro lidi se zdravotním postižením. Poskytujeme naplnění volného času, zaměstnání a bydlení. Můžete využít denní a týdenní stacionář, sociálně terapeutickou dílnu a podporované bydlení. Snažíme se, aby lidé s handicapem zvládli běžný život. Součástí každodenních aktivit denního a týdenního stacionáře jsou domácí a ruční práce, ale také nácvik čtení a psaní a volnočasové aktivity. Chráněné zaměstnání v řemeslné manufaktuře dává možnost plnohodnotného života v kolektivu, kde se každý podle svých možností podílí na výrobě finálních výrobků. Zázemí pro svůj soukromý život mohou lidé s handicapem získat díky službě podporovaného bydlení a nově i ve službě chráněného bydlení. Klientům je k dispozici asistent, který jim pomůže zvládnout běžné úkony všedního dne. Díky podporovanému a chráněnému bydlení mohou lidé s handicapem žít v přirozeném domácím prostředí.

  Naše kontaktní údaje:

  Ostende 88, 290 01 Poděbrady

  Telefon: +420 325 613 362
  E-mail: kancelar@hcsrdce.cz, dilna@hcsrdce.cz
  Pracovni doba: Po - Pá 7:00 - 15:30

 • Handicap centrum Srdce, o.p.s. - Týdenní stacionář

  Pomáháme lidem s mentálním, tělesným, smyslovým a zdravotním postižením zvládnout kvalitní život. Našich služeb využívají lidé z Poděbrad a širokého okolí. Nabízíme komplexní systém péče pro lidi se zdravotním postižením. Poskytujeme naplnění volného času, zaměstnání a bydlení. Můžete využít denní a týdenní stacionář, sociálně terapeutickou dílnu a podporované bydlení. Snažíme se, aby lidé s handicapem zvládli běžný život. Součástí každodenních aktivit denního a týdenního stacionáře jsou domácí a ruční práce, ale také nácvik čtení a psaní a volnočasové aktivity. Chráněné zaměstnání v řemeslné manufaktuře dává možnost plnohodnotného života v kolektivu, kde se každý podle svých možností podílí na výrobě finálních výrobků. Zázemí pro svůj soukromý život mohou lidé s handicapem získat díky službě podporovaného bydlení a nově i ve službě chráněného bydlení. Klientům je k dispozici asistent, který jim pomůže zvládnout běžné úkony všedního dne. Díky podporovanému a chráněnému bydlení mohou lidé s handicapem žít v přirozeném domácím prostředí.

  Naše kontaktní údaje:

  Chotěšice 75, 289 01 Dymokury

  Telefon: +420 325 642 027
  E-mail: chotesice@hcsrdce.cz
  Pracovni doba: nepřetržitě od pondělí 7:00 do pátku 13:00

 • Laxus o.s.

  Jsme profesionální organizace zřizující odborné programy, které vytvářejí základ sítě služeb pro uživatele drog a jejich blízké, především na území středních a východních Čech. Minimalizujeme negativní dopady užívání drog. Služby poskytujeme formou terénních, ambulantních a poradenských programů. Našimi klienty jsou především osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Motivují klienty ke změně životního stylu. Dále poskytujeme poradenství a rodinnou terapii určené pro osoby blízké uživatelům drog a celým rodinám. Monitorujeme drogovou scénu v regionu, sbíráme a likvidujeme použité injekční stříkačky a chráníme veřejné zdraví. Nabízíme testování na žloutenku typu C a informační servis zaměřený na infekční choroby. Naším působením zajišťujeme prevenci šíření infekčních chorob. Dále se zabýváme primární prevencí, kterou působíme na žáky základních a středních škol a nabízíme jim zdravou a bezpečnou alternativu k rizikovému chování, jakým je např. experimentování s tabákem, alkoholem a drogami, agresivní chování a jiné formy nebezpečných projevů. Také zajišťujeme vzdělávání školních metodiků prevence.

  Naše kontaktní údaje:

  Centrum adiktologických služeb Nymburk, Velké Valy 995/6, 288 02 Nymburk

  Telefon: +420 325 514 424
  Mobil: +420 606 365 338
  E-mail: cas.nbk@os-semiramis.cz
  Terénní mobil: 420 724 557 504
  Pracovní doba Centra adiktologických služeb Nymburk: Po - Pá 9:00 - 17:00
  Pracovní doba terénního programu: Po - Pá 12:00 - 17:00

 • Luxor Poděbrady poskytovatel sociálních služeb - Domov pro seniory

  Naším posláním je zajistit důstojný život, podporu a pomoc seniorům se sníženou soběstačností. Vytváříme podmínky, které se blíží běžnému způsobu života jejich vrstevníků. Zároveň umožňujeme klientům, aby zůstali součástí místního společenství. Domov pro seniory poskytuje služby seniorům, kteří potřebují v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, omezení soběstačnosti a obtížné sociální situace celodenní podporu, pomoc nebo celodenní péči.

  Naše kontaktní údaje:

  Tyršova 678/21, 290 01 Poděbrady III

  Telefon: +420 325 612 603-4, +420 325 531 090
  E-mail: luxor@dd-pdy.cz
  Web: www.dd-pdy.cz

 • Luxor Poděbrady poskytovatel sociálních služeb - Komunitní centrum

  Posláním KOMUNITNÍHO CENTRA PODĚBRADY je překonávání bariér v nás i okolo nás a tím umožnit klientům, kteří, vzhledem ke své snížené soběstačnosti, nemohou vykonávat některou z obyčejných každodenních činností, život v jejich domácím prostředí. V rámci Komunitního centra Luxor poskytujeme ambulantně 2 registrované služby - sociální rehabilitaci a odborné sociální poradenství.

  Naše kontaktní údaje:

  Tyršova 678/21, 290 01 Poděbrady III

  Telefon: +420 325 512 670
  E-mail: hrochova@dd-pdy.cz
  E-mail: masindova@dd-pdy.cz
  Pracovní doba odborného sociálního poradenství, sociální rehabilitace: Po - Pá 8:00 - 15:30

 • Respondeo o. s. (dříve Občanská poradna, o.s.)

  Nabízíme bezplatné a nezávislé poradenství všem, kdo se ocitli v obtížné životní situaci. Poskytujeme tři sociální služby: odborné sociální poradenství - Občanská poradna, pomoc obětem domácího násilí – Intervenční centrum a pomoc obětem trestných činů - Centrum pro pomoc obětem. Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace nebo jim taková hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci. Intervenční centrum nabízí pomoc lidem ohroženým násilným chováním ze strany svých blízkých nebo těch, kdo s nimi žijí ve společném obydlí. Posláním Centra pro pomoc obětem je podpora obětí trestné činnosti nebo osob trestnou činností ohrožených, a to prostřednictvím sociálně právní pomoci. V rámci preventivní činnosti pořádáme besedy a semináře pro laickou i odbornou veřejnost v oblasti dluhového poradenství a finanční gramotnosti, domácího násilí a dalších sociálně patologických jevů. Hlavními principy naší činnosti je bezplatné poskytování služeb, diskrétnost, dobrovolná spolupráce, respekt a individuální přístup.

  Naše kontaktní údaje:

  Nám. Přemyslovců 14/11 (budova České spořitelny, 2. patro), 288 02 Nymburk

  Telefon: +420 325 511 148 - pro všechny služby
  E-mail: poradna.nymburk@centrum.cz
  Web: www.opnymburk.cz, www.pomocobetem.cz
  Mobil: +420 731 588 632 - Občanská poradna a Centrum pro pomoc obětem
  Mobil: +420 775 561 845 - Intervenční centrum
  Občanská poradna : info@opnymburk.cz
  Centrum pro pomoc obětem: info@pomocobetem.cz
  Intervenční centrum: ic.nymburk@pomocobetem.cz

 • Romské sdružení občanského porozumění Nymburk

  Pomáháme sociálně znevýhodněné skupině obyvatel při překonávání problémů, které mohou nastat nebo již nastaly. Poskytujeme sociální poradenství, terénní sociální práci v sociálně vyloučených lokalitách Středočeského kraje. Podporujeme zaměstnanost osob, které jsou znevýhodněny na trhu práce. Také podporujeme volnočasové a vzdělávací aktivity pro sociálně znevýhodněné děti a mládež. Služby poskytujeme zdarma.

  Naše kontaktní údaje:

  J. Gagarina 1979, 288 02 Nymburk

  Mobil: +420 607 440 795
  E-mail: rsop.nymburk@seznam.cz
  Pracovni doba: Po - Čt 9:00 - 17:00
  Web: rsop-nymburk.webnode.cz

Návazné služby

 • Odbor sociální péče a živnostenský úřad Městského úřadu Poděbrady

  Naším úkolem je poskytovat občanům a rodinám s dětmi sociální poradenství a pomoc. Zajišťujeme sociálně právní ochranu dětí a vykonáváme prevenci v oblasti sociálně patologických jevů. Nabízíme poradenství a pomoc také seniorům, zdravotně postiženým, národnostním menšinám a osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.

  Naše kontaktní údaje:

  Oddělení sociální péče Náměstí T.G.M. 1130 (6. patro) 290 01 Poděbrady

  E-mail: socialni@mesto-podebrady.cz
  Vedoucí odboru sociální péče a živnostenský úřad: + 420 325 600 450
  Vedoucí oddělení sociální péče : + 420 325 600 460
  Sociálně právní ochrana dětí : + 420 325 600 460, 461, 462, 466, 467, 469
  Kurátor pro děti a mládež : + 420 325 600 462, 465
  Náhradní rodinná péče: + 420 325 600 467
  Sociální práce na obci, KPSS: + 420 325 600 456

 • Probační a mediační služba ČR - středisko Nymburk

  Zprostředkováváme účinné a společensky prospěšné řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizujeme a zajišťujeme efektivní a důstojný výkon alternativních trestů. Klademe důraz na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. Naším cílem je integrace pachatele, participace poškozeného a ochrana společnosti. Poskytujeme poradenský servis obětem trestné činnosti, poškozeným, amnestovaným a propuštěným z výkonu trestu. Jaké kroky mají činit v rámci trestního řízení či v případě podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

  Naše kontaktní údaje:

  Pracoviště Nymburk - Boleslavská 139/12, 288 20 Nymburk

  Telefon: +420 325 511 866
  Mobil: +420 737 247 470
  Pracovni doba: Po 7:30 - 16:00, Út 7:30 - 16:00, St 7:30 - 17:00, Čt 7:30 - 16:00, Pá 7:30 - 15:00
  Ředitelství: Hybernská 18, 110 00 Praha 1

 • Úřad práce ČR
  Úřad práce plní úkoly v těchto oblastech:
  a) zaměstnanosti,
  b) ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,
  c) státní sociální podpory,
  d) dávek pro osoby se zdravotním postižením,
  e) příspěvku na péči a inspekce poskytování sociálních služeb,
  f) pomoci v hmotné nouzi.
  Kontaktní pracoviště Poděbrady : poskytuje informace a poradenství ohledně nepojistných sociálních dávek
  Jedná se o:
  - Státní sociální podporu (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče)
  - Dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)
  - Dávky pro osoby se zdravotním postižením (mobilita, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením
  - Příspěvek na péči
  Kontaktní pracoviště Městec Králové zajišťuje následující služby a poradenství:
  - Zprostředkování zaměstnání
  - Poradenství v oblasti státní sociální podpory (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek,
  příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče)
  - Poradenství v oblasti dávek hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení,
  mimořádná okamžitá pomoc)
  Kontaktní údaje pracoviště Poděbrady:
  Státní sociální podpora tel.: +420 950 140 221, 222
  Hmotná nouze tel.: +420 950 140 224
  Soc. služby, přísp. na péči tel.: +420 950 140 520, 447, 446, 222
  Dávky pro os. se zdrav. post. tel.: +420 950 140 520, 447, 446, 222
  Naše kontaktní údaje pracoviště Městec Králové:
  Zprostředkování zaměstnání tel.: +420 950 140 240, 241, 243
  Státní sociální podpora tel.: +420 950 140 244, 245
  Hmotná nouze tel.: +420 950 140 246